HÄLSOPROFILBEDÖMNING

Hälsoprofilbedömning, HPB, är den ledande metoden för att motivera människor till en bättre livsstil. Livsstilen är den avgörande faktorn för människors hälsa och för att uppnå bättre hälsa behöver många förändra sin livsstil.
Ledordet är "Medvetande kommunikation". Under Hälsoprofilbedömningen får deltagaren bland annat hjälp med att se sina möjligheter inför en livsstilsförändring.
Hälsoprofilbedömningen är också en utmärkt metod på organisationsnivå där ett av syftena är att kunna ge företag underlag för ett strategiskt hälsoarbete.

Den viktigaste delen i Hälsoprofilbedömningen utgörs av individens egen bedömning av sin hälsoprofil, som är en grafisk presentation av svaren från ett frågeformulär. Dessa belyser individens hälsovanor, hälsoupplevelser och sociala förankring.

Målgrupp
Hälsoprofilbedömning genomförs på samtlig personal eller specifika grupper på en arbetsplats.

Om hälsoprofilbedömningar görs på större grupp kan det, efter överenskommelse med beställaren, göras en gruppsammanställning med rapport till företaget. Sammanställningen kan t ex användas till friskvårdssatsning inom företaget. Uppföljning av hälsoprofilbedömningen rekommenderas efter 6-12 månader.

Upplägg och innehåll
Länk: Hälsoprofilbedömning

 

HÄLSOSCREENING

HPI Hälsoscreening är en kostnadseffektiv tjänst som ger arbetsgivaren en kartläggning för att prioritera rätt insatser för olika grupper inom organisationen.

HPI Hälsoscreening består av en webbenkät med 20 frågor om hälsa, livsstil och motivation.

HPI Hälsoscreening ger deltagaren en webbaserad återkoppling på sin hälsa.

Länk: Hälsoscreening

 

ARBETSPLATSPROFIL

För att utveckla den goda arbetsplatsen!
HPI Arbetsplatsprofil består av en kärnfull enkät med 21 frågor om medarbetarens arbetssituation, arbetsgrupp och närmaste chef samt fysisk arbetsmiljö. HPI Arbetsplatsprofil ger arbetsgivaren en kartläggning för att prioritera rätt insatser för olika grupper inom organisationen.

HPI Arbetsplatsprofil kan användas både som screening och som underlag för samtal

HPI Arbetsplatsprofil kan användas både som en webbaserad screening via vår tjänst Todaytoo.com eller för ett individuellt samtal.

När HPI Arbetsplatsprofil används som screening ger det snabbt och enkelt företaget en överblick över hur medarbetarna upplever sin arbetssituation, arbetsgrupp, närmaste chef samt sin arbetsmiljö. Resultatet underlättar beslut och handling.

Då HPI Arbetsplatsprofil dessutom används som underlag för samtal så träffar deltagaren en arbetsplatskonsult för att tillsammans gå igenom svaren. Arbetsplatskonsulten kan då samla in en djupare bild om situationen på arbetsplatsen och deltagaren får chans att diskutera sin arbetssituation.

Länk: Arbetsplatsprofil

 

Att läsa mera om:

 

HÄLSOPROFILBEDÖMNING

 

HÄLSOSCREENING

 

ARBETSPLATSPROFIL