NUMERA´s målsättning är att vara en samarbetspartner som på ett kostnadseffektivt sätt
         organiserar och levererar tjänster som ger våra kunder en hög avkastning i form av ökad
         produktivitet och minskad sjukfrånvaro.

         NUMERA vill vara en primär drivkraft i den processen. Vi vill inspirera människor att bejaka
         sin hälsa och aktivera sig utifrån sina personliga behov och förutsättningar.

         NUMERA vänder sig till de arbetsgivare som insett sambandet mellan medarbetarens
hälsa och företagets lönsamhet. Att satsa på hälsofrämjande insatser gynnar såväl
individen som företaget.

         Personalens välbefinnande är inte endast den enskildes ansvar, utan hela organisationens,
         genom en bra strategi är vi på NUMERA övertygade om att återbärningen kommer i form
         av ökad lönsamhet för företaget.