tobaks:fri        TobaksFri  

Tobak utgör den enskilt största hälsorisken i Sverige och är en av de stora orsakerna till skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper. I Sverige röker i dag cirka 1,4 miljoner personer dagligen, det vill säga var femte vuxen person är rökberoende. Men det finns också 700 000 snusare. 

En rökare kostar arbetsgivaren ca 30 000 kr per år bl a genom pauser och sjukdagar. En rökare har 8 sjukdagar mer per år i genomsnitt. Rökningen är den faktor som bidrar mest till sjukdomsbördan, en rökare förkortar sitt liv med 7-8 år.

Tobaksrökning har också konstaterats vara det största enskilda förebyggbara och behandlingsbara folkhälsoproblemet. Mera information finns i länken "Information tobak"

 

Tobaks:fri / grupp

Är ett tobaksavvänjningsprogram där vi kommer till er arbetsplats och träffar dem av dina medarbetare som vill sluta med tobak. Förutom vinsten för den enskilde medarbetaren i form av bättre hälsa tjänar både medarbetaren och företaget ekonomiskt på tobaksfrihet.
Mera information hittar du i länken Tobaks:fri / grupp

 

Tobaks:fri / individ

Vill du göra en livsstils förändring som att sluta med tobak så hittar du mera information i länken Tobaks:fri / individ

 

 

 

RÖD till GRÖN - en förändringsprocess

  • Ett tjänst som syftar till en hälsoförflyttning
  • Stödjer en förändringsprocess för medarbetaren
  • Skapar en friskare organisation

 

Varför RÖD till GRÖN?

Då medarbetaren är den viktigaste resursen för dagens företag är den enskilda individens hälsa en viktig strategisk fråga för arbetsgivaren. En energigivande livsstil ger en ökad livskvalitet, meningsfull tillvaro och ett lönsammare företag.
RÖD TILL GRÖN är en motivationsprocess med fokus på förändring. Att tidigt identifiera hälsoområden som bör förbättras, att förhindra sjukfrånvaro och skapa förutsättningar för god hälsa.

Att läsa mera: RÖD till GRÖN